Future-proof

Waarom een traject om organisatieontwikkeling te versnellen?

Het is een uitdaging om in de snel veranderende wereld als organisatie up-to-date te blijven. Voor vele organisaties zijn verouderde denk- en gedragspatronen een rem op de ontwikkeling. Te weinig afwisseling in werkzaamheden, langdurige besluitvormingsprocessen, achterhaalde loopbaanpaden etc. Verouderde structuren gaan altijd ten koste van werkplezier. Vernieuwing van binnenuit betekent dus Future-proof oplossingen bedenken die iedereen energie geven!

Wat?

Interne vernieuwing begint bij het samen onder de loep nemen van verouderde attitudes, gedrag en structuren. Één speech brengt nog geen kentering teweeg. Het is een proces. Om meer up-to-date te worden is het nodig om in openheid met elkaar te achterhalen waar de belangrijkste energielekken zitten en op welke onderdelen de organisatie kansen heeft om zich te vernieuwen. We werken met teams of gemixte groepen met afgevaardigden uit de organisatie aan oplossingen. The Young Workforce partnert met organisaties en werkt met de klant toe naar een meer Future-proof onderneming.

Hoe?

De Future-proof trajecten bevatten ruwweg de volgende elementen: awareness sessies, onderzoek, co-creatie actieworkshops. Wij beginnen bij de issues. Die zijn meestal te koppelen aan de energielekken. Als er veel mediors weggaan, is er bijvoorbeeld sprake van een achterhaald loopbaanontwikkelingsplan. Middels de Future-proof scan doen we op kwalitatief en kwantitatief niveau onderzoek en analyseren we wat er ècht speelt. We begeleiden vervolgens sessies om tot bottom-up acties en oplossingen te komen. Wij faciliteren, de organisatie bouwt.

Resultaat?

Door van binnenuit te vernieuwen creëer je betrokkenheid en enthousiasme. De organisatie wordt wakker geschud en er ontstaan vernieuwde en vitale denk- en gedragspatronen, nieuwe structuren en hernieuwde werkenergie bij iedereen. De organisatie wordt op meerdere vlakken up-to-date. Dat vertaalt zich indirect in betere klantbenadering, productinnovaties, nieuwe verkoopkanalen en een sterkere marktpositie!