Generatiemanagement

Waarom bruggen slaan tussen generaties?

Onbegrip en strubbelingen tussen de generaties. Jongeren op de werkvloer worden vaak bestempeld als brutaal, oppervlakkig en verwend. Zij balen weer van de vastgeroeste, onzichtbare en trage “polderaars”. Dat wij ons met 4 generaties op de werkvloer bevinden wordt vaak ervaren als een last. 55% vindt zelfs dat de meeste problemen op de werkvloer worden veroorzaakt door generatieverschillen. En dit terwijl het juist een kans is!

Wat?

Een interactieve workshop/presentatie om inzicht te geven in de verschillen tussen de 4 generaties op de werkvloer. De kwaliteiten van de generaties, maar ook de fricties en de kloof. We plaatsen de verschillen in een groter perspectief: de beweging in tijd van hiërarchische structuren naar ‘het nieuwe samenwerken’.

Hoe?

Door kennisdeling, filmpjes en werkvormen met spelelementen ga je de open dialoog aan tussen generaties. Gezamenlijk wordt de vraag beantwoord hoe de verschillende generaties elkaar kunnen versterken.

Resultaat?

Awareness, onderling begrip en een meer constructieve, synergetische samenwerking op de eigen afdeling of binnen de organisatie. Het bundelen van de krachten van de verschillende generaties draagt bij aan het creëren en behouden van een vitale en Future-proof organisatie.