Generations@work

Elke generatie kijkt door een andere bril

We bevinden ons met 5 generaties op de werkvloer. Generaties hebben een andere visie op werk en kijken anders naar het oplossen van problemen, loopbaanontwikkeling en werk-privé balans. Elke generatie heeft andere dingen van een manager en organisatie nodig om te presteren. We verschillen dus niet alleen van elkaar omdat we jonger of ouder zijn, we verschillen omdat we door de tijdsgeest waarin we zijn opgegroeid bepaalde behoeftes, verwachtingen en wensen hebben. Is dat erg? Nee, want er is nog zoveel van elkaar te leren. Kan het beter? Ja, want de verschillen leiden tot onbegrip, strubbelingen en ergernis. 55% vindt zelfs dat de meeste problemen op de werkvloer worden veroorzaakt door generatieverschillen. Jongeren op de werkvloer worden vaak bestempeld als brutaal, oppervlakkig en verwend. Zij balen weer van de vastgeroeste, onzichtbare en trage “polderaars”.  Jammer, want de verschillen zijn juist een enorme kans om elkaar te versterken!

Onze sessies dragen bij aan meer synergie tussen de generaties!

Een brede generatie-mix zorgt voor uitdagingen en kansen. Het benutten van de mix begint met elkaar beter leren kennen. De diversiteit op leeftijd neemt alleen maar toe en dus ook de wens naar meer inclusiviteit op het gebied van leeftijd, zodat ieder op werk tot zijn/haar recht kan komen. We zijn geen mini-me’s van elkaar en dus is het belangrijk om moeite te doen om elkaar te begrijpen. Het benutten van generatiediversiteit is niet alleen fair, maar ook slim. Het is zelfs cruciaal in het up-to-date blijven als organisatie. Synergetische samenwerking tussen generaties resulteert in betere besluitvorming, creativiteit en vernieuwing. Daarvoor is verbinding tussen generaties nodig en is het belangrijk om naar de behoeftes en wensen van de afzonderlijke generaties te luisteren.