Future-proof feedback

Waarom tools in het geven, ontvangen en vragen van feedback?

In een Future-proof organisatie wordt van medewerkers niet alleen flexibiliteit gevraagd, ook eigenaarschap. Zelf verantwoordelijk zijn, open communiceren en constructief kritisch. Niet afwachten en naar de manager kijken, maar elkaar als collega’s onderling voorzien van feedback. De optimale lerende cultuur. Om elkaar aan te spreken op gedrag, gaan we in gesprek over een open mindset, leren we feedbackskills en besteden we tijd aan het vasthouden/ borgen van nieuw gedrag.

Wat?

Tijdens de Future-proof feedback training gaan de deelnemers actief aan de slag met het geven, ontvangen en vragen van zowel positieve als negatieve feedback. Van het geven van complimenten tot het openbreken van blinde vlekken. Men ontwikkelt de vaardigheden door deze meteen toe te passen. Zo ondervindt men aan den lijve wat het effect van feedback is.

Hoe?

Tijdens deze training zit ‘achteroverleunen’ er niet bij. Deelnemers worden meteen aan het werk gezet. We bouwen de training op en wisselen theorie af met opdrachten. Hierdoor is het veilig om te leren en steeds meer uit de comfort zone te komen.

Resultaat?

Het resultaat van de feedback training is dat de medewerkers over meer vaardigheden beschikken om elkaar op constructieve wijze aan te spreken. Zij zijn zich bewust van de toegevoegde waarde en hebben een stap gemaakt richting een meer open feedbackcultuur door de implementatie afspraken.