Kim

Ik geloof dat mensen kunnen excelleren als ze vanuit hun innerlijke kracht opereren. Authenticiteit, lef en kwetsbaarheid leiden, gezien vanuit mijn professionele en persoonlijke ervaring, tot geluk en succes. Als individuele energie wordt gebundeld dan kan een team/organisatie tot high performance komen. Dan gaat het stromen en worden grootste ideeën gerealiseerd. Het zinvolle met het aangename verenigd!

Mijn onbevangenheid en enthousiasme kan ik goed inzetten in dit vak. Tijdens de workshops weet ik een veilige en energieke sfeer neer te zetten waardoor de deelnemers open en creatief worden. Het traject resulteert in beweging en deze beweging is essentieel om als organisatie vooruit te komen.

Onlangs begeleidde ik een workshoptraject bij een financiële en vrij conservatieve organisatie. Binnen de gehele organisatie was de communicatie weinig transparant. Dit leidde tot veel onvrede en onduidelijkheid. Tijdens het traject kwam dit probleem aan het licht. De directeur realiseerde zich dat hij alleen gedragsverandering op de werkvloer kon verwachten als hij zelf het goede voorbeeld zou geven. Hij besloot elke maand op een zeepkist te gaan staan. Medewerkers konden elke vraag op hem afvuren. Het bleek een groot succes. Deze quick win bracht een kentering teweeg in de organisatie waar nu nog van geprofiteerd wordt.