Generatie event

Wat?

Een dynamisch event. Deelnemers worden op interactieve wijze meegenomen in de wereld van de 5 generaties op de werkvloer. Zij maken kennis met de verschillende generaties en hun eigen visies, normen en gedragspatronen. Wij pakken, met de deelnemers, de volgende vragen beet: Wat zijn de kenmerken van de verschillende generaties? Waar zit de kloof? En, waar zitten de mogelijkheden om bruggen te slaan, elkaar te versterken en elkaars kwaliteiten te benutten?

Met elkaar in gesprek!

Wij werken met ludieke werkvormen en spelelementen, waaronder het uitspelen van generatie scenes door onze samenwerkingspartner; het Generatietheater. Door het generatiespel komen de verschillen tot leven. Wij bieden prikkelende stellingen aan waardoor er mooie gesprekken ontstaan tussen jong en oud. Wij streven ernaar dat iedereen geïnspireerd en ‘high-fivend’ de zaal verlaat.

Resultaat?

  • Inzicht, awareness en kennis over generaties
  • Begrip en synergie binnen eigen team of organisatie
  • Het creëren en behouden van een future-proof organisatie