Generations Inc.

The Young Workforce

In 2014 hebben Geertje Peneder & Kim Jansen opgericht. Vanuit beider belangstelling en fascinatie voor de jongste generatie op de werkvloer, destijds Generatie Y/ Millennials. Inmiddels is het alweer Generatie Z die aan de poort rammelt. The Young Workforce zet zich in om de kracht van jong talent te benutten en de valkuilen te managen. Geertje oorspronkelijk vanuit haar rol als coach en Kim in de rol van trainer. Op organische wijze is de organisatie gegroeid en is expertise van Geertje & Kim verbreed naar alle generaties op de werkvloer. Het gaat namelijk niet alleen maar om jong. De heilige graal is juist de generatie mix!

Generations Inc.

De naam The Young Workforce past niet meer bij alle activiteiten. De nieuwe naam luidt: Generations Inc. The Young Workforce is echter niet uit de lucht! Vanuit deze naam bieden wij onze trainingen, events en coaching aan voor de young professionals. Nog steeds de grootste doelgroep waarvoor wij werken en waar wij enorm affiniteit mee blijven houden! Hierbij de website van Generations Inc.