Making an Impact

Waarom leren invloed vergoten?

Millennials zijn opgegroeid in een wereld waarin ze alles wat ze vinden tegen iedereen kunnen zeggen. Tot ze aan het werk gaan… Ze kunnen de werkvloer té open, onbevangen of onbeholpen betreden. Voelen niet altijd hoe de organisatiedynamiek op gebied van politiek, strategie en besluitvorming in elkaar zit. Vooral in complexe omgevingen is het van belang om organisatiesensitiviteit te ontwikkelen en te manoeuvreren in het politieke krachtenspel. Pas dan kun je dingen voor elkaar krijgen en als ‘frisse wind’ het verschil maken.

Wat

In de training krijgen deelnemers inzicht in formele en informele machtsstructuren: ‘snappen hoe de hazen lopen’. Zij leren het belang van het opbouwen van duurzame relaties en het afstemmen van hun communicatie aan hun gesprekspartners. Dit om stakeholders te motiveren en betrekken en hun invloed op de werkvloer te vergroten. Young professionals worden geïnformeerd, geïnspireerd en aan de slag gezet. Wat kan ik concreet doen om mijn eigen effectiviteit en invloed te vergroten? Hoe kan ik mijzelf op (nog) constructievere wijze profileren en zichtbaar maken?”

 Wie

Young professionals die geëquipeerd willen worden om hun invloed in hun werk en de organisatie te vergroten.

Resultaat

  • Inzicht in de eigen generatie Millennials en wie zij zijn in relatie tot de context van een organisatie/ manager/ klanten.
  • Meer inzicht in onderlinge verhoudingen in het krachtenspel.
  • Onderzoek naar de geschreven en ongeschreven regels en waar wel/ niet aan te conformeren
  • Organisatiesensitiviteit als skill inzetten om iets voor elkaar te kunnen krijgen en impact te hebben. Versnelling van besluitvorming & meer win-win-win situaties!